Warsztaty online

Warsztaty Online

Oferuję techniki retuszowania online z klasyfikacją kolorów:
Cena: 110 euro – lekcje Skype
Max. 2 godziny mojej prezentacji dot. edycji.